Obowiązki alimentacyjne wobec dzieci – co warto wiedzieć?

Obowiązki alimentacyjne wobec dzieci – co warto wiedzieć?

Obowiązek utrzymywania dziecka ciąży na obojgu rodziców. Niestety, zdarzają się sytuacje, kiedy jeden z nich nie chce przekazywać dobrowolnie środków finansowych przeznaczonych na realizacje podstawowych potrzeb swojego syna lub córki. W takim wypadku konieczne jest wkroczenie na drogę sądową z pozwem o zasądzenie alimentów.

Jeśli szukasz porady adwokackiej w sprawie alimentów, wpisz w wyszukiwarkę prawo rodzinne łódź

Kodeks rodzinny i opiekuńczy dokładnie określa obowiązki rodzica w stosunku do swojego dziecka. Dokument ten definiujemy też kto i w jakiej sytuacji może wystąpić z pozwem o zasądzenie alimentów (dokładnie mowa tu o artykule 128 wspomnianego kodeksu). Oczywiście, nie każdy z nas ma wykształcenie prawnicze i jest biegły w tego typu sprawach. Stąd też warto poradzić się prawnika doświadczonego w sprawach alimentacyjnych. Najlepiej zrobić to wpisując w wyszukiwarkę prawo rodzinne łódź i zgłaszając się do odpowiedniej kancelarii.

Kto może złożyć powództwo o przyznanie alimentów?

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podmiotem właściwym do złożenia wniosku o przyznanie alimentów jest samo dziecko. Należy jednak pamiętać, że przed ukończeniem 18 roku życia musi uczynić to przez pełnomocnika, który jednocześnie jest jego opiekunem prawnym (najczęściej jeden z rodziców lub dziadków).

Jaka jest granica wieku dziecka, która uprawnia jeszcze do otrzymywania alimentów od rodzica?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa sztywnej granicy, która mówiłaby, jaki wiek uprawnia do pobierania alimentów od rodzica, a jaki nie. Wyżej wymieniony dokument mówi jedynie, iż rodzic jest zobowiązany wspierać finansowo swoje dziecko, aż do momentu, kiedy nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie (przyjmuje się, że jest to okres, kiedy dziecko uczy się w szkole lub studiuje).

Podsumowując, polskie prawo alimentacyjne jest mocno zawiłe i jego zrozumienie może sprawić wielu osobom niemały problem. Stąd też warto skorzystać z usługi prawo rodzinne łódź i zdać się na doświadczenie profesjonalnych prawników specjalizujących się w tej materii.