Ekspertyza techniczna budynku – kiedy i po co?

Ekspertyza techniczna budynku – kiedy i po co?

Gdy dany obiekt budowlany wymaga przeróbek, jakichkolwiek modyfikacji, potrzebny jest nie tylko projekt budowlany. Konieczna okazuje się opinia lub bardziej dokładna – ekspertyza techniczna budynku. Co się na nią składa?

Ekspertyza techniczna budynku – najważniejsze elementy

Ekspertyza techniczna budynku musi być wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego. Od klasycznej opinii różni się ona tym, że zostaje poparta szczegółowymi wyliczeniami, a także oceną wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Co składa się na ekspertyzę techniczną budynku? Opis przedmiotu ekspertyzy, a także cel, w jakim ma zostać ona wykonana. Następnie opis wszystkich badanych elementów, jaki i rozwiązań konstrukcyjnych. Znajdujemy w niej także opisy dokonanych odkrywek i badań, a także sposobu posadowienia fundamentów, dachu, stropu i konstrukcji ścian. Ekspertyza techniczna budynku musi zawrzeć pełną dokumentację rysunkową i fotograficzną wszystkich badanych elementów, ponadto obliczenia względem dopuszczalnych obciążeń, dla każdego z elementów konstrukcyjnych. Jest w niej miejsce także na zawarcie szczegółowych wniosków z przeprowadzonych oględzin.

Kiedy i po co wykonuje się ekspertyzę?

Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku jest konieczne w każdym przypadku, kiedy to planowane są złożone prace budowlane, rozbudowy, przebudowy. W grę wchodzi także bardzo obszerny remont, ale i wymiana dachu lub wykonywanie otworów w ścianach konstrukcyjnych. Ekspertyza powierzana jest rzeczoznawcy budowlanemu, ponieważ dysponuje on wiedzą i szerokim doświadczeniem w tym zakresie. Mając w ręku szczegółową ekspertyzę techniczną, można nie tylko dowiedzieć się najważniejszych informacji o stanie obiektu, ale i uzyskać zgodę na planowane prace remontowe czy modyfikacyjne. Z kolei brak zgody oznacza, że niektóre elementy wymagają poprawek, zastosowania innych materiałów czy też zmian w planowanych pracach budowlanych, w taki sposób, aby zapewnić właściwe obciążenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Jest to również niezwykle ważne dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z obiektów.